英博取款额度

Committee
Academic Committee

Director: Jin Feng

Deputy director: Hong Yang

Member: Fang Hongwei, Hong Yang, Jin Feng, Li Qingbin, Wang Enzhi, Wang Zhongjing, Yang Dawen, Yu Yuzhen, Yu Xiping, Zhang Jianmin, Zhou Jianjun


-

Teaching Committee

Director: Yu Xiping

Member: Lin Binliang, Ni Guangheng, Wang Zhaoyin, Yang Qiang, Yu Xiping, Zhang Bingyin
英博取款额度(HongKong)有限公司